lørdag 25. februar 2012

Planka Oslo illustrasjoner

Nettside av Pixelsyndikatet.


For en sosialt rettferdig by.
Trykk for større bilde.
 «I dagens kollektivtrafikk er det et ord alle kjenner til: kontroll. Til tross for at snikingen er stabilt lav i Oslo har Ruter investert i stadig mer avanserte kontrollmekanismer. Trenger vi egentlig flere sperrer, nye billettsystemer, og innleide vektere? Vi kunne forvaltet ressursene til å bedre kollektivtilbudet for alle og enhver – spesielt for de mange uten mulighet til å benytte seg av tilbudet slik det er i dag. Planka Oslo ønsker oppmerksomhet på de helt reelle mulighetene for en kollektivtrafikk basert på tillit og felleskap - ikke vinning, eksklusjon og maktbruk.»

Flere illustrasjoner under "les mer".
Mot privatisering
«Saker som dokumenterer uoversiktlighet, pengesløsing, sikkerhetsrisiki og elendige arbeidsforhold fortsetter å prege nyhetsoppslagene om kollektivtransporten i Oslo. Skandalene rår, men politikken består. Protester mot utviklingen fra trafikanter og arbeidere i kollektivtrafikken blir konsekvent avfeid av politikerne.»
For miljøet
«Oslo vokser raskt og i takt med befolkningsveksten øker også utslippene knyttet til fossilt brensel. I en tid hvor over halvparten av verdens befolkning er bosatt i urbane strøk, står utviklingen av økologisk bærekraftige byer igjen som en av vår tids største kollektive utfordringer.»
For tilgjengelighet
«Billettsystemet er en reell fysisk barriere som hindrer mennesker en trygg, verdig og komfortabel vei til jobb, venner og fritidsaktiviteter. Når inngangsporten til et aktivt liv i byen blir en inngangsbarriere er dette også en klar symbolsk beskjed, en nektelse av et fritt liv etter sine egne forutsetninger. Flexus-portene bidrar derfor til økt segregasjon i byens bygde miljø. Vil Oslo Kommune opprettholde billettsystemet, må prisen betales av mennesker som blir hindret av billettsystemet i sin daglige praksis.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar