mandag 8. mars 2010

KhiO Exit

Illustrasjon fra eksamensoppgave #1

I fjor våres satt jeg på kontoret til en lærer ved KhiO og diskuterte min fremtid på skolen. Jeg hadde vært elev der kun ett år, men var ikke motivert til å fortsette. En helt vanlig situasjon på en hvilken som helst utdanningsinstitusjon. Professoren jeg snakket med ‘var på mitt lag’, altså han forstod mitt befinnende og hvorfor jeg ikke fant min plass på instituttet. Hvorfor ville jeg ikke fortsette på visuell kommunikasjon? Alt skulle tyde på at jeg hadde noe der å gjøre. Etter år på forskole var det dette jeg hele tiden hadde tenkt meg. Tegneserier, illustrasjon og en bred interesse for kunstfeltet pekte i den retningen. Det jeg imidlertidig hadde vanskeligheter med å ta inn over meg var design. Design som forbruksvare, design som livsstil, design som ideologi. “Man må være kapitalist for å drive med design” sa jeg flåsete og vi lo. Så hvorfor var jeg i tvil om jeg skulle bli værende på fakultetet for design?

Det var noe med fokuset. Klassen fikk hele tiden prosjektbaserte oppgaver, ‘caser’ som skulle forberede oss på ‘livet der ute’, ofte etterfulgt av en gestikulering mot vinduet. Fra klasserommet kikket jeg ut dit lærerens finger pekte. Jeg så på spiret til den katolske kirka i Ullevålsveien og tenkte “der ute?” Jeg visste ikke hva jeg skulle jobbe med etter endte 3 år. Og som de fleste andre i klassen tenkte jeg på master. Hvem visste hva jeg ville drive med om 5 år? Undervisningen som var lagt opp viste en klarere retning. Til noen av oppgavene ble det hyret inn ‘eksterne prosjektledere’ fra næringslivet, fra StatoilHydro eller EMI. Tredjeåret hadde et lengre samarbeidsprosjekt sammen med BI. Debatten som gikk i Klassekampen i vinter om kultur som ‘glidemiddel’ for næringslivet ville vært interessant å ta her. At oppgavene var så korte, hadde såklart en pragmatisk side - tidskabalen skulle gå opp, det var mange kurs elevene skulle gjennom. Andre ganger, som feks under et lynkurs om fotografi, fikk vi vite at vi skulle ikke kunne det, men vi skulle 'ha kjenskap til det som designere', slik at vi 'forstod språket' da vi samarbeidet med andre i fremtiden.

onsdag 3. mars 2010

Hiatus og Forresten#24

Jeg antar å ha tiet ihjel dem av dere som viste interesse for denne bloggen i dens begynnelse (jeg har også misforstått bloggens 'umiddelbarhet'), ved å ikke oppdatere den på nesten ett år. Dette skyldes uproduktivitet/nullproduktivitet. Jeg mener ikke med dette at tilstanden har opphørt, men vil benytte muligheten til å henvise til min Flickrside, da den oppdateres hyppigere. (Der finner du et bidrag jeg hadde til fanzinen Jeg!, samt et bilde av meg med Sproingprisen 09´ i hendene. Jeg takker alle som stemte på meg, og håper jeg ikke ødela for fremtige nominerte, da sproingjurien 'vurderer å legge om systemet for stemming'.)

Det er like før Jippiantologien Forresten#24 kommer. Der bidrar jeg med en 8 siders historie kalt "Pesten", som er en videreføring av "Steinras" fra #23.