torsdag 13. februar 2014

Tett, ikke trangt

"Tett ikke trangt" kan kjøpes hos Tronsmo, Torpedo Bokhandel, Tiger og hos Robot i Bergen. Serien er også distribuert til ulike institusjoner.


Samarbeidsprosjekt initiert av Eriksen & Skajaa arkitekter. Tanken var å lage en tegneserie som presenterte bofellesskap for en bred målgruppe, og bryte med noen forestillinger om kollektive boformer. Utgangspunktet for tegneserien er intervjuer i arkitektenes publikasjon Pollen #2 gjort med beboere i bla. svenske og danske bokollektiver. Gjennom å vise enkle hverdagslige situasjoner var idéen å belyse praktiske, sosiale og økonomiske fordeler ved å bo og tenke kollektivt.
Fra introduksjonsteksen:
Stadig flere i landet vårt bor alene i små leiligheter, mens andre sliter med å få tiden til å strekke til med familie og arbeid. Mange savner noen å dele livets utfordringer med og vi mener at ulike former for bofellesskap byr på kvaliteter som ikke finnes i dagens boligproduksjon. I bofellesskap bor man tett og deler med gode naboer. Tett, ikke trangt. 

onsdag 12. februar 2014

Ohnesorg ep


For en stund siden gjorde jeg et omslag for visetrioen Ohnesorg. Pappcover for CD-r. Forløper til rosa/rød- svart/hvittpaletten fra forrige post.


Bildefil. Trykket ble beskåret litt for mye på oppsiden, og rosafargen ble litt mer rosa enn planlagt.


Konsertplakat

Plakat for konsert med Lower, Hjerteslag, Haust og Dark Times. Bildet under viser bare lay out, resten av info finner du her.