tirsdag 8. april 2014

Smuss-teaser

Oslo Comics Expo 13-14 juni lanserer Cappelen Damm antologien Smuss. Jeg bidrar med 10-sideren "Dyneløfting".


Norges alternative serietegnere har blitt spurt om å gi sin vinkling på temaet sex. Så spørs det om tegnernes innfallsvinkel svarer til forventningene når "tegneserier for voksne" presenteres for et bredt publikum (skjønt boka er å finne under kategorien "barn og ungdom" i forlagets vårliste).


Uten navn

Første to sider av et nylig påbegynt prosjekt. Jeg vet ikke hvor langt det blir eller når det kommer ut, men forhåpentligvis i løpet av året. Tanken er å jobbe videre med tematikken fra Horror Vacui i et litt lengre format.


Utveier #1, 2014

Fjerde utgave jeg gjør for Attacs medlemsblad Utveier. Illustrasjoner til forsiden og artikkelen "Sult, subsidier og WTO". For å få bladet i posten kan du melde deg inn her.

Tidligere utgaver:
#1, 2013
#1 + #2, 2012