torsdag 25. september 2014

Piketty tegnet

Manifest tidsskrift starter sin serie om Thomas Pikettys bok "Kapitalen i det 21. århundre" i dag. Først ut er min tegneserieversjon. Les den på www.manifesttidsskrift.no

mandag 8. september 2014

Ny nettside

Esbentitland.no

Esbentitland.no

Esbentitland.no

Jeg vil fortsette å poste her på bloggen, men de hyppigste oppdateringene skjer på min nye hjemmeside esbentitland.no.

tirsdag 8. april 2014

Smuss-teaser

Oslo Comics Expo 13-14 juni lanserer Cappelen Damm antologien Smuss. Jeg bidrar med 10-sideren "Dyneløfting".


Norges alternative serietegnere har blitt spurt om å gi sin vinkling på temaet sex. Så spørs det om tegnernes innfallsvinkel svarer til forventningene når "tegneserier for voksne" presenteres for et bredt publikum (skjønt boka er å finne under kategorien "barn og ungdom" i forlagets vårliste).


Uten navn

Første to sider av et nylig påbegynt prosjekt. Jeg vet ikke hvor langt det blir eller når det kommer ut, men forhåpentligvis i løpet av året. Tanken er å jobbe videre med tematikken fra Horror Vacui i et litt lengre format.


Utveier #1, 2014

Fjerde utgave jeg gjør for Attacs medlemsblad Utveier. Illustrasjoner til forsiden og artikkelen "Sult, subsidier og WTO". For å få bladet i posten kan du melde deg inn her.

Tidligere utgaver:
#1, 2013
#1 + #2, 2012

torsdag 13. februar 2014

Tett, ikke trangt

"Tett ikke trangt" kan kjøpes hos Tronsmo, Torpedo Bokhandel, Tiger og hos Robot i Bergen. Serien er også distribuert til ulike institusjoner.


Samarbeidsprosjekt initiert av Eriksen & Skajaa arkitekter. Tanken var å lage en tegneserie som presenterte bofellesskap for en bred målgruppe, og bryte med noen forestillinger om kollektive boformer. Utgangspunktet for tegneserien er intervjuer i arkitektenes publikasjon Pollen #2 gjort med beboere i bla. svenske og danske bokollektiver. Gjennom å vise enkle hverdagslige situasjoner var idéen å belyse praktiske, sosiale og økonomiske fordeler ved å bo og tenke kollektivt.
Fra introduksjonsteksen:
Stadig flere i landet vårt bor alene i små leiligheter, mens andre sliter med å få tiden til å strekke til med familie og arbeid. Mange savner noen å dele livets utfordringer med og vi mener at ulike former for bofellesskap byr på kvaliteter som ikke finnes i dagens boligproduksjon. I bofellesskap bor man tett og deler med gode naboer. Tett, ikke trangt.