torsdag 13. februar 2014

Tett, ikke trangt

"Tett ikke trangt" kan kjøpes hos Tronsmo, Torpedo Bokhandel, Tiger og hos Robot i Bergen. Serien er også distribuert til ulike institusjoner.


Samarbeidsprosjekt initiert av Eriksen & Skajaa arkitekter. Tanken var å lage en tegneserie som presenterte bofellesskap for en bred målgruppe, og bryte med noen forestillinger om kollektive boformer. Utgangspunktet for tegneserien er intervjuer i arkitektenes publikasjon Pollen #2 gjort med beboere i bla. svenske og danske bokollektiver. Gjennom å vise enkle hverdagslige situasjoner var idéen å belyse praktiske, sosiale og økonomiske fordeler ved å bo og tenke kollektivt.
Fra introduksjonsteksen:
Stadig flere i landet vårt bor alene i små leiligheter, mens andre sliter med å få tiden til å strekke til med familie og arbeid. Mange savner noen å dele livets utfordringer med og vi mener at ulike former for bofellesskap byr på kvaliteter som ikke finnes i dagens boligproduksjon. I bofellesskap bor man tett og deler med gode naboer. Tett, ikke trangt. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar